Zasady przeciwdziałania przemocy w szkole

Walcząc z przemocą w szkole warto wziąć pod uwagę by:

1) reagować na każdy przejaw agresji słownej i fizycznej. Szkoła powinna zawsze reagować jednakowo wobec wszystkich członków społeczności szkolnej według przyjętych wcześniej zasad. Jeżeli takie procedury nie zostały wypracowane, to należy tego dokonać w momencie, kiedy zdiagnozowane zostaną takie problemy,

2) sprawdzać zasłyszane informacje - nie wolno kierować się emocjami, należy wysłuchać zarówno przekazu ofiary jak i sprawcy oraz świadków,

3) zapewnić brak kontaktu fizycznego i werbalnego ofiary i sprawcy. Musisz odizolować od siebie ofiarę, sprawcę i świadków i oddzielnie wysłuchać relacji każdego z nich,

4) egzekwować regulaminy, kontrakty, normy obowiązujące w szkole,

5) nie oceniać i nie prawić morałów,

6) zbierać obiektywne informacje, nazywać problem i próbować wskazywać rozwiązania,

7) dbać o to by wszystkie strony mogły się wypowiedzieć na temat wskazanych rozwiązań,

8) poważnie traktować każdy przejaw agresji z pozycji ofiary, sprawcy i obserwatora,

9) pamiętać o tym, że każdy zły czyn wiąże się z konsekwencjami przewidzianymi w regulaminie szkoły,

10) obserwować zachowanie osób biorących udział w sytuacji, aby uniknąć kolejnych aktów przemocy.
07 11 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews