Dokumentowanie rezygnacji z zajęć religii

W szkołach naukę religii organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych dla uczniów, których rodzice/prawni opiekunowie wyrażą takie życzenie. Zgodnie z najnowszą nowelizacją rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r. życzenie to ma mieć formę pisemnego oświadczenia. Po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie.

Dla ucznia nauka religii nie jest więc obowiązkowa, a udział w lekcjach religii jest dobrowolny. Jednak po złożeniu oświadczenia deklarującego udział ucznia w tych zajęciach – udział w lekcjach religii staje się dla niego obowiązkowy.

Zgodnie ze znowelizowanym § 1 ust. 2 rozporządzenia oświadczenie deklarujące udział ucznia w lekcjach religii nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione. Szkoła nie ma prawa domagać się oświadczeń informujących o nieuczestniczeniu ucznia w zajęciach z religii, natomiast w przypadku rezygnacji z udziału w tych zajęciach konieczne jest poinformowanie szkoły o zmianie decyzji.
24 01 2017 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews