Ograniczenie w dodatkowym zatrudnieniu od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Naruszenie zakazu wobec braku zgody dyrektora może skutkować zwolnieniem z pracy. Ograniczenie będzie obowiązywało w okresie przejściowym tj. od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Ograniczenie obejmuje wyłącznie te osoby, które w podstawowym miejscu zatrudnienia zajmują stanowisko nauczyciela. Swobodę w zakresie podejmowania lub kontynuacji dodatkowego zatrudnienia mają więc pracownicy niepedagogiczni w tym również asystenci nauczyciela i wychowawcy świetlicy, a także pomoc nauczyciela.
27 06 2017 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews