Ogólny plan lekcji nauczycieli

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Nauczyciel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H
1 HTP
H
1 ATF
H
1 F4H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H
1 F4H
H
1 HTP
H
1 ATF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KK  
 
 
 
 
 
 
 
Pp
1 F4H
 
 
JNie
1 ABB
 
 
 
 
Pp
1 ABB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JNie
1 ABB
Pp
1 F4H
Pp
1 ABB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BJ  
 
 
 
 
 
 
 
JPol
2 FT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gddw
2 BB
 
 
JPol
2 BB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JPol
1 BG
JPol
1 BG
JPol
2 BB
 
 
JPol
2 FT
JPol
2 FT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JPol
3 BB
JPol
1 ABB
JPol
1 ABB
 
 
 
 
 
 
BA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obwiś
1 ATF
Bioiś
1 ATF
Obwiś
1 ATF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obwiś
1 ATF
Obwiś
1 ATF
Bioiś
1 ATF
Bioiś
1 ATF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BT PrdBiT
2 BB
 
 
Prd
2 FT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PrdBiT
2 BB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BP  
 
 
 
 
 
Pwoak
4 HTP
Pwoak
4 HTP
Pwoak
4 HTP
Pwoak
4 HTP
Poak
1 HTP
 
 
 
 
Rowak
1 F4H
Poak
4 HTP
Poak
1 HTP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rowak
1 F4H
Rowak
1 F4H
Omak
4 HTP
Poak
1 HTP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poak
4 HTP
Rowak
1 F4H
Pak
1 F4H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CA Wdżwr
1 BG
Bio
4 HTP
 
 
Bio
2 FT
Bio
1 P4
Bio
1 BG
Poś
1 ATF
Poś
1 ATF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bio
4 HTP
Bio
2 FT
Bio
1 F4H
Bio
1 ATF
 
 
 
 
Bio
2 FT
Bio
4 FTR
Bio
4 HTP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bio
1 HTP
 
 
Bio
4 FTR
Poś
1 ATF
Poś
1 ATF
 
 
 
 
 
 
Wdżwr
1 ABB
Bio
1 HTP
 
 
Bio
4 HTP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DJ  
 
Tgzt
1 HTP
Tgzt
1 P4
Tgzt
1 P4

4 HTP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tgzt
1 P4

4 HTP
Tgzt
1 HTP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edb
1 F4H
Edb
1 BG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edb
1 ATF
 
 
Edb
1 P4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edb
1 ABB
 
 
 
 
Edb
1 HTP
 
 
 
 
 
 
GM  
 
 
 
 
 
Opg
4 HTP
 
 
Pżipg
4 HTP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pg
1 HTP
Pg
1 HTP
Pg
1 HTP
Pg
1 HTP
Pg
1 HTP
Wizbwg
1 ABB
Pg
1 ABB
Pg
1 ABB
Pg
1 ABB
Pg
1 ABB
Pg
1 ABB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ptwg
1 P4
Ptwg
1 P4
Ptwg
1 P4
Ptwg
1 P4
Ptwg
1 P4
Wizbwg
1 ABB
 
 
 
 
GBe  
 
JNie
1 P4
JNie
1 BG
JNie
1 ATF
 
 
JNie
2 BB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JNie
1 ATF
JNie
1 F4H
JNie
2 FT
JNie
2 FT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JNie
3 BB
Gddw
2 FT
JNie
2 BB
Jnwtr
3 BB
JNie
1 F4H
JNie
4 FTR
JNie
4 FTR
 
 
JNie
4 HTP
JNie
4 HTP
JNie
1 HTP
JNie
1 HTP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS  
 
 
 
Emr
3 BB
Emr
3 BB
Emr
3 BB
Emr
3 BB
Dgwb
4 FTR
 
 
 
 
 
 
 
 
Seo
4 FTR
Dgwg
1 HTP
Om
1 ABB
Om
1 ABB
 
 
Pp
1 P4
 
 
Seo
4 FTR
Emr
1 ABB
Emr
1 ABB
Emr
1 ABB
Emr
1 ABB
Emr
1 ABB
 
 
 
 
 
 
Dgwak
4 HTP
Pp
2 BB
Seo
4 FTR
 
 
Emr
2 BB
Emr
2 BB
Emr
2 BB
Emr
2 BB
Emr
2 BB
 
 
 
 
 
 
 
 
Pp
2 BB
 
 
 
 
 
 
 
 
KD Gddw
1 ATF
 
 
 
 
WF
1 ABB
WF
1 ABB
WF
1 ATF
WF
2 FT
WF
2 FT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WF
1 ATF
WF
1 ATF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WF
1 ABB
WF
2 FT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rel
4 HTP
Rel
4 HTP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rel
3 BB
Rel
3 BB
Rel
4 FTR
Rel
4 FTR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KR Pr
3 BB
Mr
2 BB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mr
3 BB
Pr
3 BB
Epr
2 BB
Epr
2 BB
Epr
2 BB
Epr
2 BB
 
 
 
 
 
 
Epr
3 BB
Epr
3 BB
Epr
3 BB
Epr
3 BB
Epr
3 BB
Pr
2 BB
 
 
 
 
 
 
Pr
3 BB
 
 
Mr
3 BB
Twr
2 FT
Epr
1 ABB
Epr
1 ABB
 
 
 
 
 
 
Twr
2 FT
 
 
Pr
2 BB
Mr
2 BB
Gddw
3 BB
Mr
3 BB
 
 
 
 
 
 
LA Mat
1 P4
Chem
1 F4H
Chem
4 HTP
 
 
Mat
4 FTR
Mat
1 F4H
Chem
1 P4
 
 
 
 
 
 
Mat
4 FTR
Chem
4 HTP
Mat
1 F4H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mat
4 FTR
Mat
1 P4
Chem
4 HTP
Chem
1 BG
Mat
4 FTR
Chem
1 HTP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mat
4 FTR
Chem
4 HTP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chem
1 ATF
Gddw
4 FTR
Mat
4 FTR
 
 
 
 
LTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JRos
2 FT
JRos
2 FT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JRos
4 HTP,4 FTR
JRos
4 HTP,4 FTR
JRos
1 HTP
JRos
1 HTP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MA  
 
Rel
1 BG
Rel
2 BB
Rel
1 F4H
Rel
1 ATF
Rel
1 ABB
Rel
1 HTP
 
 
 
 
Wdżwr
4 HTP,4 FTR
Rel
1 ABB
Rel
2 FT
 
 
Rel
1 P4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rel
2 BB
Rel
2 FT
Rel
1 ATF
 
 
 
 
 
 
 
 
Rel
1 P4
 
 
Rel
1 F4H
Rel
1 BG
Rel
1 HTP
Wdżwr
2 FT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gddw
1 P4
JAng
1 F4H
JAng
4 FTR
 
 
JAng
4 HTP
 
 
 
 
 
 
JAng
1 P4
JAng
1 HTP
JAng
1 HTP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAng
4 FTR
Jawr
4 FTR
JAng
1 F4H
Jawb
4 FTR
JAng
1 HTP
JAng
1 P4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jawr
4 FTR
JAng
4 HTP
 
 
 
 
 
 
ME  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om
1 BG
Om
1 BG
Om
1 BG
Om
1 BG
Om
1 BG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om
1 BG
Om
1 BG
Om
1 BG
Om
1 BG
Om
1 BG
 
 
 
 
 
 
NH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H
1 P4
Wos
2 FT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wos
3 BB
H
1 P4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OK  
 
 
 
Emr
3 BB
Emr
3 BB
Emr
3 BB
Emr
3 BB
 
 
Pr
1 ABB
 
 
Om
1 BG
Om
1 BG
Om
1 BG
Om
1 BG
Om
1 BG
 
 
Pmr
3 BB
 
 
 
 
Mr
1 ABB
Otmiur
2 BB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pr
1 ABB
 
 
Emr
2 BB
Emr
2 BB
Emr
2 BB
Emr
2 BB
Emr
2 BB
 
 
Om
1 BG
Om
1 BG
Om
1 BG
Om
1 BG
Om
1 BG
Otmiur
3 BB
 
 
 
 
PA  
 
JAng
2 FT
JAng
1 ATF
 
 
 
 
Wok
1 P4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAng
1 ATF
 
 
 
 
JAng
2 FT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wok
1 F4H
JAng
1 ATF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT Geo
1 HTP
Geo
1 ATF
Geo
4 HTP
Wizbwg
1 HTP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geo
1 P4
Geo
4 HTP
 
 
Oseo
4 FTR
Oseo
4 FTR
Oseo
4 FTR
Oseo
4 FTR
 
 
Geo
1 F4H
Geo
4 HTP
Geo
4 FTR
Wizbwg
1 HTP
 
 
 
 
 
 
 
 
Wizbwg
1 HTP
Geo
4 FTR
Geo
1 BG
Geo
1 ABB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geo
4 FTR
 
 
Geo
1 ATF
 
 
 
 
PI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WF
2 BB
WF
2 BB
WF
3 BB
WF
3 BB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gddw
1 BG
WF
1 BG
WF
1 BG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WF
1 BG
WF
2 BB
WF
3 BB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PJ Inf
1 ABB
Mat
1 ABB
Gddw
1 ABB
Mat
2 BB
Inf
1 BG
Inf
4 FTR
 
 
 
 
 
 
Mat
1 HTP
Mat
4 HTP
 
 
F
1 ABB
Mat
2 FT
Mat
3 BB
 
 
 
 
 
 
Inf
1 ATF
 
 
Inf
4 FTR
Mat
2 FT
Mat
1 BG
Inf
1 P4
Mat
1 ATF
 
 
 
 
Mat
2 FT
Mat
1 ABB
F
1 P4
F
1 BG
Mat
4 HTP
Mat
1 BG
F
1 HTP
 
 
 
 
F
1 ATF
F
1 F4H
Mat
4 HTP
Inf
1 F4H
Mat
1 HTP
Mat
1 ATF
Inf
1 HTP
 
 
 
 
RT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pz
2 FT
Popr
4 FTR
Popr
4 FTR
 
 
 
 
Pr
1 ATF
Pz
1 ATF
Pz
2 FT
 
 
Popr
4 FTR
Popr
4 FTR
 
 
 
 
Epr
3 BB
Epr
3 BB
Epr
3 BB
Epr
3 BB
Epr
3 BB
Pz
2 FT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pz
1 F4H
 
 
 
 
 
 
Ppr
2 FT
Ppr
2 FT
Ppr
2 FT
Ppr
2 FT
Ppr
2 FT
Ppr
2 FT
 
 
 
 
SP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ppz
1 ATF
Ppz
1 ATF
Ppz
1 ATF
Pr
2 FT
Pr
1 F4H
Epr
2 BB
Epr
2 BB
Epr
2 BB
Epr
2 BB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pr
2 FT
Ppr
1 F4H
Ppr
1 F4H
Ppr
1 F4H
Ppr
1 F4H
Ppr
1 F4H
 
 
 
 
 
 
Ppr
1 ATF
Ppr
1 ATF
Ppr
1 ATF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TD  
 
 
 
JPol
4 FTR
JPol
4 FTR
JPol
1 HTP
JPol
1 HTP
 
 
 
 
 
 
JPol
1 F4H
JPol
1 HTP
H
1 ABB
JPol
1 P4
 
 
JPol
1 ATF
 
 
 
 
 
 
H
1 BG
His
4 FTR
JPol
1 P4
JPol
1 P4
JPol
4 HTP
JPol
4 FTR
 
 
 
 
 
 
JPol
1 F4H
JPol
1 F4H
JPol
4 HTP
JPol
4 HTP
Gddw
1 F4H
His
4 FTR
His
4 HTP
 
 
 
 
 
 
 
 
JPol
1 ATF
JPol
1 ATF
His
4 HTP
H
2 BB
 
 
 
 
 
 
WE Okwg
4 HTP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wizbwg
1 P4
 
 
 
 
Ug
4 HTP
Tgzt
1 ABB
Pżipg
1 ABB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ug
4 HTP
Gddw
4 HTP
Pżipg
1 ABB
Wizbwg
1 P4
Tgzt
1 ABB
Tgzt
1 ABB
 
 
 
 
 
 
Wizbwg
1 P4
Ptwg
1 P4
Ptwg
1 P4
Ptwg
1 P4
Ptwg
1 P4
Ptwg
1 P4
 
 
 
 
 
 
WZ Dgwpr
2 FT
Dgwbmr
3 BB
Twr
1 F4H
Pkm
1 BG
Pkm
2 BB
Dgwpr
4 FTR
BHProl
1 F4H
 
 
 
 
Twr
1 ATF
Dgwpr
2 FT
Owpr
4 FTR
 
 
Dgwbmr
3 BB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pkm
1 BG
Dgwpr
4 FTR
Pkm
2 BB
 
 
Dgwpr
2 FT
 
 
 
 
BHProl
1 ATF
Twr
1 ATF
Owpr
4 FTR
Dgwbmr
3 BB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pkm
2 BB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WMa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P
1 HTP
P
1 ATF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WMo WF
4 FTR
WF
4 FTR
WF
1 HTP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WF
4 FTR
WF
1 P4
WF
1 P4
WF
1 F4H
 
 
WF
4 HTP
WF
4 HTP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WF
1 HTP
WF
1 HTP
WF
1 P4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WF
1 F4H
WF
1 F4H
WF
4 HTP
 
 
 
 
WO  
 
Pak
1 HTP
Poak
1 F4H
Ro
1 HTP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ro
1 HTP
Ro
1 HTP
Pwoak
1 HTP
Pwoak
1 HTP
Pwoak
1 HTP
 
 
 
 
 
 
 
 
Ro
1 HTP
Pwoak
1 F4H
Pwoak
1 F4H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gddw
1 HTP
Poak
1 F4H