Dyżury nauczycielskie

Jeżeli nauczyciele nie przestrzegają ustalonych zasad lub w trybie nadzoru stwierdzisz, że rozmawiający podczas dyżuru nauczyciele nie zapewniają bezpieczeństwa uczniom podczas przerw w zajęciach - możesz zabronić prowadzenia rozmów, zwłaszcza gdy związane jest to z opuszczeniem miejsca dyżurowania.
Dyżury muszą pełnić nauczyciele wszędzie, gdzie przebywają uczniowie a w szczególności tam, gdzie mogą być narażeni na niebezpieczeństwo. Należy uwzględnić wszystkie miejsca newralgiczne i zaplanować je tak, by na terenie szkoły nie było miejsc bez dozoru nauczyciela (§ 14 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.).
01 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews