Rekolekcje dla uczniów

Opiekę nad uczniami w tym czasie mają sprawować katecheci, ale w sytuacji gdy grupa uczniów uczęszczających na rekolekcje jest zbyt duża, by sami katecheci zagwarantowali im bezpieczeństwo, zobowiązujesz do tego także innych nauczycieli.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w przedszkolach i szkołach publicznych (Dz.U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zm.).
02 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews