Kwalifikacje kierownika wycieczki szkolnej

Opiekunem wycieczki może być nauczyciel albo inna pełnoletnia osoba. A zatem także rodzic zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia MENiS z listopada 2001r.
Rodzic będący opiekunem wycieczki ponosi odpowiedzialność jak każdy inny opiekun wycieczki w zakresie, który wynika z jego zadań określonych przez kierownika wycieczki (§ 12 pkt 5 i § 13 ust. 2 rozporządzenia MENiS z 8 listopada 2001r.)
Za nieprawidłowe wypełnianie swoich obowiązków opiekunowie mogą ponieść:
- odpowiedzialność karną,
- odpowiedzialność cywilną,
- narazić się na utratę zaufania dyrektora szkoły
02 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews