Praca nauczyciela

W przypadku zatrudnienia nauczyciela w kilku szkołach jednocześnie istnieje często potrzeba ustalenia, która ze szkół jest podstawowym miejscem pracy. Nauczyciel powinien informować pracodawcę o zawartych innych stosunkach pracy, jeśli zatrudnił się w szkołach lub placówkach oświatowych objętych przepisami Karty Nauczyciela. Jest to szczególnie ważne dla ustalenia niektórych uprawnień pracowniczych, np. niektóre składniki płacy nauczyciela uzależnione są od liczby zawartych stosunków pracy i ich wymiaru, jak:
- zasiłek na zagospodarowanie,
- dodatek za wysługę lat,
- odprawa emerytalna.
Nauczyciel powinien wskazać dyrektorom szkół (placówek), w których jest zatrudniony, w ilu szkołach (placówkach) pracuje, w jakim wymiarze czasu pracy oraz, która ze szkół (placówek) jest jego podstawowym miejscem pracy. Może to zrobić przez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Za podane informacje w takim oświadczeniu ponosi odpowiedzialność nauczyciel.
07 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews