Urazy na lekcji WF-u

Zawsze należy wszcząć postępowanie powypadkowe, gdy uczeń w chwili zdarzenia pozostawał pod opieką szkoły (art. 3 ust. 5 ustawy z 30 października 2002 r.)
Jeżeli dojdzie w szkole do wypadku, nawet lekkiego urazu należy przeprowadzić wszystkie niezbędne czynności (rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r.)
1) Niezwłoczne zapewnienie opieki
2) Niezwłocznie zawiadomić opiekunów
3) Powołać członków zespołu powypadkowego
4) Przeprowadzić postępowanie powypadkowe
5) Sporządzić protokół powypadkowy
6) Omówić okoliczności i przyczyny wypadku

(§ 43 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.)
07 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews