Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zgodnie z intencją zmian, a także stanowiskiem wyrażanym przez pracowników ministerstwa, w ogóle nie ma potrzeby powoływania zespołu na piśmie, a tym bardziej w formie zarządzenia.
Nowe brzmienie paragrafu 19 zawiera zobowiązanie do działania w zespole z uwagi na fakt pracy z uczniem i jego potrzeby stwierdzone przez zespół lub udokumentowane w opinii, bądź w orzeczeniu.
11 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews