Zagrożenie zamachami terrorystycznymi

Informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce „Wypoczynek” znajdują się istotne informacje dotyczące organizacji różnych form turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku, w tym również form organizowanych poza granicami kraju.

Ważne i pomocne informacje dla Polaków wyjeżdżających za granicę, w tym ostrzeżenia dla podróżujących oraz odpowiednie wskazówki, jak zachować się w różnych niebezpiecznych sytuacjach, będąc za granicą, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładkach: „Ostrzeżenia dla podróżnych”, „Bezpieczne wakacje” oraz w poradniku „Polak za granicą”.

Kierowcy wycieczek lub wypoczynku, wychowawcy i opiekunowie dzieci i młodzieży wyjeżdżając za granicę, powinni mieć ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi), które dostępne są na stronie internetowej MSZ.

Zachęcam do korzystania z indywidualnej formy rejestracji swojego wyjazdu za granicę poprzez serwis „Odyseusz”, dostępny poprzez stronę internetową MSZ https://odyseusz.msz.gov.pl. Rejestracja każdej osoby wyjeżdżającej za granicę w powyższym systemie, w tym również dzieci i młodzieży. Sprawi, że placówka dyplomatyczna lub konsularna wiedzieć będzie o pobycie tych osób na terenie danego państwa, co pozwoli służbom konsularnym na nawiązanie z nimi szybkiego kontaktu oraz umożliwi udzielenie w razie potrzeby skutecznej pomocy. Rejestracja i korzystanie z portalu są dobrowolne i bezpłatne.

Mając na względzie zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas pobytu za granicą w zorganizowanych formach turystyki lub wypoczynku, zachęcam do korzystania z bieżących informacji i ostrzeżeń związanych z wyjazdem do danego kraju.

Pomorski Kurator Oświaty
Elżbieta Wasilenko
01 02 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews