::: Kształcenie rolników w zakresie nowych technologii :::