Opieka podczas wycieczki - jak rozliczać czas pracy

Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Uczestnictwo w wycieczce w charakterze opiekuna nie jest uznawane za realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych ani opiekuńczych, lecz za wykonywanie innych zadań statutowych szkoły. Należy to odnieść również do wyjść z uczniami do kina. Wobec tego godziny, w trakcie których nauczyciel wychodzi z uczniami do kina, nie są godzinami ponadwymiarowymi.
05 11 2018 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews