Realizacja godzin karcianych

1) zajęcia opieki świetlicowej,

2) zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych tj.:

a) zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów: na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce,

b) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

- w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły

(art. 42 ust. 2 pkt. 2 lit. A oraz § 2 ust. 5a rozporządzenia MEN z 12 lutego 2002 r.).

Podstawa prawna:

art. 42 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.),
§ 2 ust. 5a rozporządzenia MEN z 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2002 r., Nr 15, poz. 142 ze zm.).
01 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews