Dofinansowanie do okularów dla pracownika szkoły

Kiedy dyrektor ma obowiązek zapewnić okulary pracownikowi?

Obowiązek zapewnienia pracownikowi okularów kory­gujących wzrok spoczywa na pracodawcy w sytuacji, gdy:

1) podwładny użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowię dobowego wymiaru czasu pracy oraz

2) lekarz przeprowadzający badanie okulistyczne w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej stwierdzi potrzebę i zaleci stosowanie okularów korygu­jących wzrok.

Prawo do okularów korekcyjnych ma zarówno nauczyciel, jak i pracownik niepedagogiczny, o ile spełniają powyższe warunki.

Kiedy praca przy komputerze nie oznacza obowiązku refundacji okularów?

Obowiązek refundacji okularów nie dotyczy pracownika, który pracuje przy monitorze, ale:

1) wystarczająco ostro widzi (lekarz medycyny pracy nie stwierdził potrzeby stosowania okularów przy monitorze),

2) posiada okulary do stałego użytku, które według lekarza mogą być również stosowane przy monitorze,

3) przy monitorze pracuje mniej niż połowę dobowego wy­miaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym,

4) miał już zapewnione przez zakład okulary, a kolejne badania wykazują, że stan jego wzroku się nie zmienia,

5) potrzeba stosowania okularów nie wynika z zaświadcze­nia lekarza medycyny pracy (np. pracownik ma tylko receptę na okulary od zwykłego okulisty).
26 06 2013 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews