Dzień Nauczyciela ze środków ZFŚS

Odpowiedź brzmi: Tak!

Jeżeli w planie pracy szkoły przewidziano - zaplanowano organizację konkretnych imprez można zaplanować środki na ten cel w planie finansowym szkoły. Można z nich finansować poczęstunek dla uczniów, nauczycieli oraz innych uczestników, osób biorących w nich udział.

Jeśli organizowana jest zabawa lub spotkanie związane np. z rozpoczęciem roku szkolnego, najczęściej stosowane są rozwiązania:
1. wykorzystywanie funduszy pochodzących z dochodów własnych, których istnienie zmienia ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2. finansowanie z funduszy rady rodziców;
3. finansowanie z dodatkowych dobrowolnych składek uczniowskich;
4. poczęstunek przynoszą nauczyciele: własnoręcznie robione sałatki, własnoręcznie pieczone ciasta, czasami dodatkowo uatrakcyjniając np. konkursem na najlepszy wypiek lub najsmaczniejszą sałatkę;
5.poczęstunek przynoszą uczniowie/rodzice

Spotkania rady pedagogicznej oraz zapisane w statucie imprezy np. konkursy literackie, przedmiotowe czy turnieje sportowe mogą być finansowane ze środków szkoły. Jeżeli w planie pracy szkoły przewidziano - zaplanowano organizację takich imprez można zaplanować środki na ten cel w planie finansowym szkoły. Można z nich finansować poczęstunek dla uczniów, nauczycieli oraz innych uczestników, osób biorących w nich udział. Dozwolony jest również zakup materiałów biurowych (kleju, bibuły itp.) koniecznych do przeprowadzenia imprez szkolnych.
Ważne jest opisanie faktury za zakupione produkty przez pracownika merytorycznego szkoły (czyli niezwiązanego z działem księgowym, finansowym który dokonuje zakupów i przynosi fakturę np. za materiały do przygotowania wystawy czy konkursu; może to być nauczyciel) i wyraźne zaznaczenie, że jest to zgodne z działalnością statutową placówki.

Podstawa prawna:
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, ze zm.).
Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240).
09 10 2014 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews