Kary za frekwencję jako narzędzie w walce z wagarami

Przykładowe kary dla ucznia, który nie jest obecny na zajęciach szkolnych i nie ma usprawiedliwienia to:
-rozmowa dyscyplinująca wychowawcy z uczniem, z której wychowawca sporządza notatkę,
-upomnienie ucznia przez wychowawcę w obecności klasy,
-powiadomienie rodziców ucznia i pedagoga szkolnego,
-rozmowa z uczniem i jego rodzicami przeprowadzona przez wychowawcę. Uczeń powinien ---wytłumaczyć swoje postępowanie a wychowawca sporządzić notatkę z rozmowy,
-rozmowa z rodzicami przeprowadzona przez wychowawcę w obecności pedagoga i ucznia,
z której wychowawca sporządza notatkę,
-dyscyplinująca rozmowa z dyrektorem, przeprowadzana w obecności wychowawcy i pedagoga. Wychowawca sporządza notatkę z rozmowy,
wizyta wychowawcy w domu ucznia, w miarę potrzeby w obecności pedagoga i/lub policjanta. Wychowawca sporządza notatkę z wizyty,
-nagana udzielona uczniowi przez dyrektora na apelu szkolnym. Wychowawca sporządza notatkę i załącza do dokumentacji ucznia,
-obniżenie uczniowi oceny zachowania, zgodnie z zasadami oceniania przyjętymi w danej szkole,
-powiadomienie rodziców oraz kuratora (jeżeli uczeń jest pod kuratelą) o podjęciu dalszych kroków wobec ucznia,
-sporządzenie opinii o uczniu z uwzględnieniem podjętych działań ze strony szkoły i skierowanie sprawy do sądu rodzinnego.
09 10 2014 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews