Zmiana godzin ponadwymiarowych

Należy pamiętać, że godziny ponadwymiarowe przede wszystkim są zajęciami dla uczniów, a zatem powinno się uwzględniać kwalifikacje nauczyciela i potrzeby uczniów danej szkoły. Godziny powinny zostać przydzielone racjonalnie, celowo i zgodnie z przepisami o kwalifikacjach nauczycieli. Jeśli przykładowo są to godziny matematyki, to powinien je realizować nauczyciel posiadający kwalifikacje do tego przedmiotu.
W szkole mogą zaistnieć różne sytuacje, które będą wymagały przydzielenia godzin ponadwymiarowych podczas roku szkolnego (np. w związku z nieobecnością nauczyciela) lub zmiany przydziału godzin pomiędzy nauczycielami (np. w związku z powrotem nauczyciela z urlopu rodzicielskiego podczas roku szkolnego, wnioskami rodziców, obniżeniem wymiaru zatrudnienia na wniosek nauczyciela). Godziny ponadwymiarowe nie są uprawnieniem nauczyciela. Mogą zostać przydzielone, ale nie muszą.

Podstawa prawna:
art. 7, art. 35 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191).
23 01 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews