Praca w ferie tylko w zakresie wskazanym w Karcie Nauczyciela

1. Przeprowadzania egzaminów,
2. Prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego,
3. Opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Dyrektor szkoły powinien planować pracę nauczycieli podczas ferii z wyprzedzeniem na tyle dużym, aby możliwe było zaplanowanie wypoczynku, wyjazdu przez pracowników. Jeśli jednak wydarzy się coś bardzo ważnego, co wymaga obecności pracownika - dyrektor może wezwać nauczyciela do pracy, np. skarga rodziców i konieczność obecności nauczyciela podczas kontroli organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Jednak w takim przypadku będzie to wezwanie do obecności, szansa na obronę własnego stanowiska, a nie do pracy w sensie wykonywania zadań spoczywających na nauczycielu.

Do wezwania do szkoły w celu wykonania zadań związanych z pracą nauczyciela może dojść np. w sytuacji, gdy nauczyciel nie dopełnił swoich obowiązków, "zalega" z wykonaniem zadań zleconych przez dyrektora jeszcze przed urlopem, szczególnie jeśli w konsekwencji zaniedbań nauczyciela dyrektor nie może wykonać zadań terminowych.

Te zajęcia nie mogą zająć łącznie więcej niż 7 dni w okresie ferii letnich i zimowych. Przyjmując, że przy 40-godzinnym tygodniu pracy, który obowiązuje nauczyciela, 7 dni roboczych po 8 godzin to 56 godzin. Zatem praca w ferie zimowe i wakacje letnie nie może przekroczyć tej liczby.

23 01 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews