Karta Nauczyciela 2016

1. Likwidacja godzin karcianych.
2. Rozszerzenie w stosunku do nauczycieli wymogu niekaralno¿ci.
3. Unowocze¿nienie przepis¿w o post¿powaniu dyscyplinarnym.
4. Obj¿cie wszystkich nauczycieli przepisami o odpowiedzialno¿ci dyscyplinarnej – bez wzgl¿du na miejsce i wymiar zatrudnienia.
5. Stworzenie centralnego rejestru orzecze¿ dyscyplinarnych, kt¿ry b¿dzie prowadzony przez Ministra Edukacji Narodowej.
6. Ustalenie jednakowej gratyfikacji za uzyskanie tytu¿u honorowego profesora o¿wiaty w wysoko¿ci 18 tys. z¿ brutto.
31 05 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews