Grono Pedagogiczne oraz Dyrekcja ZSCKR w Swarożynie zaprasza rodziców uczniów klas I,II,III na wywiadówkę ,która odbędzie się  18.12.2018 r. o godzinie 16:30
Artykuły filtrowane wg daty: wtorek, 31 maj 2016

ZSAiO w drodze ku szkolnictwu resortowemu

wminis3.jpgW środę 9 marca gościliśmy w naszej szkole Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Ryszarda Zarudzkiego oraz Burmistrza Pelplina Pana Patryka Demskiego, którzy po gdańskiej debacie z rolnikami postanowili skorzystać z zaproszenia Starosty Tczewskiego Tadeusza Dzwonkowskiego i Dyrektora ZSAiO Jarosława Bartoszewskiego. >>Film - TeTka<<

„Idą zmiany wielkimi krokami” tymi słowami podsumował spotkanie Burmistrza Pelplina Pan Patryk Demski. Nie jest już tajemnicą, że Dyrektor, uczniowie i nauczyciele przygotowują się do podpisanie porozumienia pomiędzy MRiRW a samorządem powiatowym, wyrażającego wolę obu stron, co do zmiany organu prowadzącego, które według wstępnych planów nastąpi w dniu 1 stycznia 2017 r. Będziemy pierwszą i jedyną szkołą w województwie pomorskim wchodzącą w skład sieci szkół resortowych. Szkoły rolnicze mogą kształcić w 27 zawodach (15 zawodów na poziomie technikum oraz 12 na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej).
Jesteśmy przekonani, że nasza szkoła dzięki współpracy nawiązanej z branżowymi instytutami badawczymi, agencjami rolnymi oraz państwowymi uczelniami wyższymi o profilu rolniczym sprosta oczekiwaniom naszych uczniów i przyczyni się w znacznym stopniu do rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na terenie Kociewia.

{gellery}resort{/gallery}

Dział: News
wtorek, 31 maj 2016 20:35

Rekolekcje wielkopostne

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

rek2016-1.jpgWielki Post to czas refleksji nad życiem i swoim postępowaniem – takim dniem zastanowienia w naszej społeczności szkolnej był dzień 9 marca 2016 r.

W tym dniu zajęcia rekolekcyjne odbywały się w klasach szkolnych – młodzież w dwóch grupach uczestniczyła w tych zajęciach.
Pierwsza grupa uczniów spotkała się z grupą ewangelizacyjną księdza Rafała Szutra i młodzieży z Przymierza Miłosierdzia ze Szczecina.
Druga grupa - klasy licealne uczestniczyły w warsztatach „Uczynki miłosierdzia w praktyce” przygotowanych przez wolontariuszy z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Tczewa.

Dział: News
wtorek, 31 maj 2016 20:29

Błogosławieństwo pojazdu

Błogosławieństwo pojazdu

traB-1a.JPGW dniu 2 marca 2016 r. w naszej szkole odbył się obrzęd błogosławieństwa nowego ciągnika rolniczego. Błogosławieństwa udzielił proboszcz parafii w Swarożynie ks. dr Piotr Malinowski.
>>agrofoto.pl<<

W uroczystości uczestniczył Starosta Powiatu Tczewskiego Tadeusz Dzwonkowski, Starosta czwartej kadencji dr inż. Józef Puczyński, Sołtys Swarożyna Szczepan Klinkusz i szef działu marketingu PROCAM POLSKA Tomasz Kajzer.
Nowy ciągnik PROXIMA 90 ZETOR będzie służył naszym uczniom do realizacji nauki jazdy i zdobycia uprawnień kategorii "T".

Dział: Informacje
wtorek, 31 maj 2016 19:11

Kalendarz szkolny

UWAGA !!!

 
 
 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

OKRES I 

4.11.2018 r. - wystawienie ocen proponowanych na I semestr dla klas maturalnych
19.11.2018 r. - WYWIADÓWKA dla klas maturalnych
14.12.2018 r. - ostateczny termin wystawienia ocen z przedmiotów oraz z zachowania dla klas maturalnych
14.12.2018 r. - wystawienie ocen proponowanych na I semestr dla klas I,II,III
17.12.2018 r. - Rada Pedagogiczna ( klasyfikacyjna i analityczna dla klas maturalnych)
18.12.2018 r.- WYWIADÓWKA dla klas I,II,III
22.-31.12.2018 r. - Świąteczna przerwa
18.01.2019 r. - ostateczny termin wystawienia ocen z przedmiotów oraz z zachowania dla klas I,II, III
22.01.2019r. - Rada Pedagogiczna ( klasyfikacyjna i analityczna
11.02.-22.02.2019 r. - Ferie zimowe

 
wtorek, 31 maj 2016 19:08

Biblioteka

Biblioteka szkolna znajduje się na parterze budynku szkolnego. Biblioteka składa się z dwóch części: wypożyczalni i czytelni. W wypożyczalni znajdują się cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Biblioteka dysponuje księgozbiorem liczącym ponad osiem tysięcy woluminów. Staramy się stwarzać czytelnikowi jak najlepsze warunki do zdobywania wiedzy, dlatego też w ostatnim czasie sporo środków finansowych przeznaczono na rozbudowę księgozbioru podręcznego (encyklopedie, słowniki, leksykony czyli wydawnictwa informacji bezpośredniej) oraz na zakup wielu interesujących programów multimedialnych (encyklopedie, słowniki, atlasy itp.). W bibliotece znajdują się dwa katalogi, tradycyjny kartkowy (rzeczowy i alfabetyczny) oraz komputerowy program MOL. W czytelni można skorzystać z różnych czasopism, w prenumeracie są m.in. Młody Technik, Przyroda Polska, Agro Serwis, Top Agrar Polska. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, słuchacze, nauczyciele i pracownicy szkoły. 

Godziny pracy biblioteki
w roku szkolnym 2017/2018

Poniedziałek       7:30 - 13:30
Wtorek                7:30 - 13:30
Środa                  7:30 - 13:30
Czwartek             7:30 - 13:30
Piątek                  7:30 - 13:30 

wtorek, 31 maj 2016 19:07

Pedagog szkolny

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie, jak w każdej szkole, której dobro i właściwe wychowanie młodego człowieka stawiane są jako priorytety w pracy edukacyjno – wychowawczej, zatrudniony jest w pełnym wymiarze godzin Pedagog Szkolny. 
W naszej szkole jego funkcję pełni mgr Tomasz Duchnicz, człowiek który nie tylko posiada pełne kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia tej funkcji, ale również uprawnienia w zakresie „Pedagogiko opiekuńczo-wychowawczej i pracy socjalnej”, „Ratownictwa medycznego”, „Edukacji prozdrowotnej”. Posiada on również uprawnienia do bycia liderem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce, oraz pełnienia funkcji doradcy zawodowego. 
W naszej szkole jest on autorem:

 • Szkolnego Programu Profilaktycznego;
 • Szkolnego Programu Wychowawczego;
 • Szkolnego Programu Walki z Agresją i Przemocą w Domu i Szkole.

Cyklicznie realizuje takie programy profilaktyczne własnego autorstwa jak:

 • Szkolny Program Profilaktyczny „Dziękuję – nie piję, nie palę, nie biorę”;
 • Szkolny Program Profilaktyczny „Komunikacja międzyludzka”;
 • Szkolny Program Profilaktyczny „Ballada o kolizjach drogowych”;
 • Szkolny Program Profilaktyczny „Zajęcia adaptacyjno – integracyjne”;
 • Szkolny Program Profilaktyczny „Asertywność – sztuka bycia sobą”;

Dzięki pozyskanym doświadczeniom i umiejętnością realizuje on również w sposób w pełni profesjonalny takie programy profilaktyczne jak:

 • „Stres przed maturą”;
 • „Różowa wstążeczka”;
 • „Nowotwory piersi”;
 • „Pierwotna profilaktyka wad cewy nerwowej”;
 • „Czy naprawdę jesteśmy inni”;
 • „HIV I AIDS to także twój problem”;
 • „Istoto obowiązków prawnych oraz konsekwencje jego nieprzestrzegania”;
 • „Warsztaty doradcy zawodowego”;

oraz wiele innych, których nie sposób wymienić, a które są realizowane w zależności od aktualnych możliwości i potrzeb. Wiele z nich realizowanych jest w oparciu o spektakle profilaktyczne bądź też przy wsparciu zaproszonych gości. 
         Mgr Tomasz Duchnicz jako Pedagog Szkolny poza indywidualnym poradnictwem dla uczniów, pedagogizacją rodziców, oraz poradnictwem zawodowym pełni również w naszej szkole funkcję lidera zespołu profilaktyczno-wychowawczego, zaś o jego właściwych relacjach i stosunku do uczniów niech świadczy fakt, iż w naszej szkole pełni on również funkcje Opiekuna Samorządu Uczniowskiego a także Opiekuna Szkolnego Koła Wolontariuszy.

GODZINY PRACY PEDAGOGA:

Poniedziałek        od 8:00 do 15:15
Wtorek                 od 8:00 do 15:15
Środa                  od 8:00 do 15:15
Czwartek            od 8:00 do 12:30
Piątek                 od 8:00 do 15:15

wtorek, 31 maj 2016 19:01

Kółka zainteresowań

Klub Europejski "Swarożyc"   |   Kółko chemiczne
 Kółko nauki jazdy konnej  |   Kółko języka angielskiego

Klub Europejski "Swarożyc"

W ramach działalności Klubu młodzież wraz z opiekunami prowadzą następującą działalność:
 • Uczestnictwo w organizacji Jarmarku Cysterskiego w Pelplinie
 • Współorganizowanie wyjazdów na Targi poznańskie
 • Przygotowanie imprezy pasowania na ucznia
 • Organizacja wigilii szkolnych
 • Przygotowania i udział w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej
 • Organizacja wyjazdów w góry

Kółko chemiczne

Głównym zadaniem na zajęciach kółka chemicznego było powtórzenie i utrwalenie wiadomości, mające na celu przygotowanie do matury.
Zajęcia odbywały się według wcześniej opracowanego planu.
Zrealizowane zagadnienia:
 1. BUDOWA ATOMU – rozwiązywanie zadań związanych z pojęciami: cząstki elementarne, liczba atomowa, liczba masowa, izotopy, izobary, masa atomowa, masa cząsteczkowa, konfiguracja elektronowa atomu i jonu, elektrony walencyjne, rdzeń atomowy, wiązania chemiczne, elektroujemność, budowa atomu a położenie pierwiastka w układzie okresowym, promieniotwórczość naturalna i sztuczna, czas połowicznego zaniku.
 2. MOL. OBLICZENIA STECHIOMETRYCZNE– rozwiązywanie zadań związanych z pojęciami: mol, masa molowa, objętość molowa, liczba Avogadro. Obliczenia stechiometryczne.
 3. ZWIĄZKI NIEORGANICZNE – tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole – nazewnictwo, otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne, wzory sumaryczne strukturalne. Doświadczenia obrazujące otrzymywanie i właściwości poszczególnych grup związków. Dysocjacja elektrolityczna kwasów, zasad i soli.
 4. ROZTWORY WODNE - rozwiązywanie zadań związanych z pojęciami: stężenie procentowe i molowe roztworu, rozpuszczalność substancji, krzywe rozpuszczalności, dysocjacja elektrolityczna kwasów, zasad i soli, skala pH, pH roztworu, iloczyn jonowy wody, odczyn roztworu. Reakcje dysocjacji, zobojętniania, hydrolizy, strącania osadów.
 5. REAKCJE REDOKS – obliczanie stopni utlenienia pierwiastków w związkach nieorganicznych i organicznych oraz jonach, bilans redox, wskazywanie utleniacza, reduktora, procesu utleniania i redukcji, właściwości związków chromu i manganu, kwasy jako utleniacze, metale jako reduktory.
 6. WĘGLOWODORY – alkany, alkeny, alkiny, areny – budowa, izomerie, nazewnictwo, właściwości fizyczne, reakcje charakterystyczne, spalanie.

Kółko nauki jazdy konnej

Uczniowie klas I – II regularnie uczestniczą w zajęciach. Zainteresowanie zajęciami wykazało18 uczniów, z czego aktywnie uczestniczy w zajęciach 14 uczniów. Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu w pobliskim gospodarstwie na koniach prywatnych. Młodzież uczy się pielęgnacji koni, kiełznania, siodłania, prowadzenia w ręku. Uczniowie dowiadują się jaka jest specyfika koni jako zwierząt gospodarskich i jak postępować z końmi, aby zapewnić sobie i zwierzęciu maksimum bezpieczeństwa. Uczą się prawidłowego dosiadu i używania podstawowych pomocy jeździeckich.
Młodzież angażująca się w zajęcia szkółki jeździeckiej pod nadzorem trenera prowadzą gazetkę ścienną związaną tematycznie z końmi.
Bardziej zaawansowana w umiejętnościach jeździeckich uczennica (Anita Trocha) trenuje regularnie w Stadzie Ogierów w Starogardzie Gdańskim, gdzie przygotowuje się do startów w sezonie letnim.
Zajęcia prowadzi mgr Iwona Paździerska, trener II klasy jeździectwa.

Kółko języka angielskiego

Na kółko j. angielskiego uczęszczają uczniowie różnych klas. Jednym z ważniejszych celów tych zajęć jest poszerzenie zasobu słownictwa, utrwalenie zasad gramatyki, ćwiczenie wymowy oraz rozwijanie podstawowych umiejętności językowych (czytanie, mówienie, rozumienie ze słuchu oraz pisanie). Na kółku otrzymują uczniowie materiały na ksero z różnorodnymi ćwiczeniami do wykonania nie tylko na zajęciach ale również w domu. Uczniowie pracują też z piosenkami angielskimi, które są odtwarzane z magnetofonu. Podczas słuchania wykonywane są różne ćwiczenia na rozumienie ze słuchu. Po tych ćwiczeniach uczniowie ćwiczą wymowę oraz tłumaczą niezrozumiałe fragmenty z pomocą nauczyciela. Zajęcia są urozmaicone odtwarzaniem teledysków tych samych nagrań na DVD. Od czasu do czasu, na zajęciach pojawiają się piosenki w formie karaoke - co daje możliwość nie tylko oglądania teledysków ale również śpiewania wraz z wykonawcą. Uczniowie często sugerują jakie utwory ich interesują, z jakimi typami piosenek chcieliby pracować, co chcieliby ćwiczyć. Zajęcia zatem są przygotowywane w taki sposób aby motywować uczniów do dalszej nauki i utwierdzać uczniów w przekonaniu, że nauka tego języka to też przyjemność. W niedługim czasie planowane są zajęcia z bardzo dobrymi programami komputerowymi do nauki angielskiego oraz z wykorzystaniem użytecznych stron internetowych, które również wspomagają szybkie przyswajanie słownictwa i gramatyki. 
Dział: Informacje
wtorek, 31 maj 2016 18:50

Dla uczniów i rodziców

baner e dziennik3

Dział: glowna

Odwiedziło nas

4026645
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Razem
16324
14704
92218
3816049
226013
297998
4026645

Twoje IP: 54.84.236.168
2018-12-14 21:50

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Stanisława Staszica

ul. Szkolna 2 83-115 Swarożyn

tel/fax 58 536 93 93

e-mail: szkola@zsckrswarozyn.pl

www.zsckrswarozyn.pl

ZSCKR na Facebook'u

Mapa