bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) nakłada na administracje publiczną obowiązek udostępniania informacji za pomocą publikatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej.
Biuletyn niniejszy został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz.619) i jest dostępny całodobowo pod adresem internetowym: http://zsaio.pl/bip/
Informacja publiczna dotycząca Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie została podzielona na poszczególne kategorie.Każda z kategorii została uszczegółowiona, kolejne poziomy menu pokazują się po ustawieniu kursora myszki na dziale głównym.
Wybór interesującej informacji dokonywany jest, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie "przycisku" opisującego daną informację.

  • Każda informacja, która jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej jest identyfikowana poprzez określenie daty oraz osoby, które są odpowiedzialne za:
  • wytworzenie informacji
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP
  • zaakceptowanie treści informacji
  • ostatnią zmianę treści informacji

Na stronie znajdują się przyciski ekranowe umożliwiające bezpośredni dostęp do strony głównej BIP pod adresem: www.bip.gov.pl oraz strony głównej serwisu internetowego Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie pod adresem: www.zsaio.pl

Biuletyn posiada także wyszukiwarkę kontekstową, pozwalającą na dotarcie do szukanej informacji po podaniu wyrazu (lub jego części) wchodzącego w skład szukanego tekstu.Opublikował: Sławomir Reszka
Publikacja dnia: 21.04.2016
Podpisał: Sławomir Reszka
Dokument z dnia: 21.04.2016
Dokument oglądany razy: 278