• Zespół Szkół Agrotechnicznych
  i Ogólnokształcących
 • Szkoła posiada
  INTERNAT
 • Liceum Ogólnokształcące
  Profil Mundurowy
 • Technik
  Rolnik
 • Technik
  Agrobiznesu
 • Technik Architektury
  Krajobrazu
 • Technik żywienia
  i usług gastronomicznych
 • technik urządzeń
  i systemów energetyki odnawialnej
 • Mechanik operator pojazdów
  i maszyn rolniczych
 • Kucharz
 • Klasa wielozawodowa
  cukiernik, piekarz, wędliniarz, ogrodnik, pszczelarz, rolnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, przetwórca ryb
19 grudnia 2016 r. godz. 10:00  - JUBILEUSZ 45 - LECIA SZKOŁY
 
Informacje

 MDP_2016_5.jpg - 354.2 kb

W dniach 10 - 19 lipca 2016 na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie odbył się Obóz Szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu tczewskiego.

Obóz został zorganizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie przy pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczewie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarożynie. 

Uczestnicy brali udział w zajęciach sportowych, tanecznych, z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zajęć wysokościowych oraz brali udział w wycieczkach tematycznych związanych m.in. ze strażą pożarną.

M. Żmuda Trzebiatowska

Zbiórka krwi i rejestracja dawców szpiku

W Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie w dniu 23 czerwca 2016 r. odbyła się akcja zbiórki potencjalnych dawców szpiku oraz zbiórka krwi. Dziękujemy wszystkim, którym los innego człowieka leży na sercu.

Mistrzostwa w wyciskaniu sztangi

W dniu 18 czerwca 2016 r. w Tczewie odbyły się VII Otwarte Mistrzostwa Powiatu Tczewskiego w wyciskaniu sztangi leżąc w stylu klasycznym. Nasz uczeń z klasy II LO Tomasz Gdaniec zajął III miejsce z wynikiem 49,11p. w kategorii junior do lat 20. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodnikowi i trenerowi Markowi Szałapacie.

Resortowa szkoła rolnicza

13 czerwca 2016 r. w ministerstwie odbyła się uroczystość podpisania przez ministra Krzysztofa Jurgiela oraz starostę i wicestarostę tczewskiego Porozumienia w sprawie przejęcia szkół rolniczych wchodzących w skład ZSAiO w Swarożynie.

Zawarcie Porozumienia jest odpowiedzią na zgłoszoną w lutym br. propozycję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie przejęcia tej szkoły. W związku z tym od 1 stycznia 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanie się organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny nad przejętą szkołą rolniczą w Swarożynie. Na terenie województwa pomorskiego będzie to pierwsza resortowa szkoła rolnicza. Dotychczas było to jedyne województwo, w którym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie prowadził szkoły rolniczej.
Minister Krzysztof Jurgiel wyraził zadowolenie, że kolejna szkoła rolnicza aktywnie włączy się w proces przygotowania kadr na potrzeby sektora rolno-spożywczego, a także w istniejący system wiedzy rolniczej, współtworzony przez 45 resortowych szkół rolniczych. System ten jest formą zintegrowanej edukacji i wdrażania nowoczesnej wiedzy oraz innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, dzięki podjętej współpracy resortowych szkół rolniczych z instytutami badawczymi, uczelniami rolniczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, a także różnymi podmiotami pracującymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

„Zadbaj o zdrowie”

W niedzielę 12 czerwca w pobliżu Centrum Handlowego Atrium odbyła się VI edycja Festynu „Zadbaj o zdrowie”. Festyn miał charakter prozdrowotny i dobroczynny.

>>Video TeTka<<

Uczniowie ZSAiO wraz z opiekunami brali czynny udział promując i prezentując nową piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej opracowaną przez Instytut Żywności i Żywienia.
Nasi uczniowie przygotowali zestaw zdrowych przekąsek z warzyw i dwa dipy, czyli rodzaj gęstego sosu, w którym można maczać warzywa. Propozycja dipu miodowo-czosnkowego oraz pomidorowego wszystkim bardzo smakowała.
Niemałym powodzeniem cieszyły się uczennice architektury krajobrazu, które farbami i kredkami do malowania twarzy zmieniały wizerunek dzieci pozwalający na wcielenie się w dowolną postać z ulubionej bajki czy bohaterów kreskówek. Satysfakcja dzieci stanowiła absolutny priorytet. Licznie uśmiechnięte buzie były najlepszą rekomendacją dla naszych utalentowanych uczennic.


Opiekunowie:
Ewa Wojszko
Karolina Kluge-Wojciechowska

Uczniowie:
A. Ciszek
K. Dahlke
D. Leszczyński
D. Ortman

Szkolny Konkurs Wielkanocny

W dniu 17 marca 2016 r. w ZSAiO odbył się Szkolny Konkurs Wielkanocny. Celem konkursu jest pobudzanie młodzieży do inwencji twórczej i upowszechnianie wiedzy na temat zwyczajów związanych z okresem Świąt Wielkiej Nocy.

Błogosławieństwo pojazdu

traB-1a.JPGW dniu 2 marca 2016 r. w naszej szkole odbył się obrzęd błogosławieństwa nowego ciągnika rolniczego. Błogosławieństwa udzielił proboszcz parafii w Swarożynie ks. dr Piotr Malinowski.
>>agrofoto.pl<<

W uroczystości uczestniczył Starosta Powiatu Tczewskiego Tadeusz Dzwonkowski, Starosta czwartej kadencji dr inż. Józef Puczyński, Sołtys Swarożyna Szczepan Klinkusz i szef działu marketingu PROCAM POLSKA Tomasz Kajzer.
Nowy ciągnik PROXIMA 90 ZETOR będzie służył naszym uczniom do realizacji nauki jazdy i zdobycia uprawnień kategorii "T".

Klub Europejski "Swarożyc"   |   Kółko chemiczne
 Kółko nauki jazdy konnej  |   Kółko języka angielskiego

Klub Europejski "Swarożyc"

W ramach działalności Klubu młodzież wraz z opiekunami prowadzą następującą działalność:
 • Uczestnictwo w organizacji Jarmarku Cysterskiego w Pelplinie
 • Współorganizowanie wyjazdów na Targi poznańskie
 • Przygotowanie imprezy pasowania na ucznia
 • Organizacja wigilii szkolnych
 • Przygotowania i udział w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej
 • Organizacja wyjazdów w góry

Kółko chemiczne

Głównym zadaniem na zajęciach kółka chemicznego było powtórzenie i utrwalenie wiadomości, mające na celu przygotowanie do matury.
Zajęcia odbywały się według wcześniej opracowanego planu.
Zrealizowane zagadnienia:
 1. BUDOWA ATOMU – rozwiązywanie zadań związanych z pojęciami: cząstki elementarne, liczba atomowa, liczba masowa, izotopy, izobary, masa atomowa, masa cząsteczkowa, konfiguracja elektronowa atomu i jonu, elektrony walencyjne, rdzeń atomowy, wiązania chemiczne, elektroujemność, budowa atomu a położenie pierwiastka w układzie okresowym, promieniotwórczość naturalna i sztuczna, czas połowicznego zaniku.
 2. MOL. OBLICZENIA STECHIOMETRYCZNE– rozwiązywanie zadań związanych z pojęciami: mol, masa molowa, objętość molowa, liczba Avogadro. Obliczenia stechiometryczne.
 3. ZWIĄZKI NIEORGANICZNE – tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole – nazewnictwo, otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne, wzory sumaryczne strukturalne. Doświadczenia obrazujące otrzymywanie i właściwości poszczególnych grup związków. Dysocjacja elektrolityczna kwasów, zasad i soli.
 4. ROZTWORY WODNE - rozwiązywanie zadań związanych z pojęciami: stężenie procentowe i molowe roztworu, rozpuszczalność substancji, krzywe rozpuszczalności, dysocjacja elektrolityczna kwasów, zasad i soli, skala pH, pH roztworu, iloczyn jonowy wody, odczyn roztworu. Reakcje dysocjacji, zobojętniania, hydrolizy, strącania osadów.
 5. REAKCJE REDOKS – obliczanie stopni utlenienia pierwiastków w związkach nieorganicznych i organicznych oraz jonach, bilans redox, wskazywanie utleniacza, reduktora, procesu utleniania i redukcji, właściwości związków chromu i manganu, kwasy jako utleniacze, metale jako reduktory.
 6. WĘGLOWODORY – alkany, alkeny, alkiny, areny – budowa, izomerie, nazewnictwo, właściwości fizyczne, reakcje charakterystyczne, spalanie.

Kółko nauki jazdy konnej

Uczniowie klas I – II regularnie uczestniczą w zajęciach. Zainteresowanie zajęciami wykazało18 uczniów, z czego aktywnie uczestniczy w zajęciach 14 uczniów. Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu w pobliskim gospodarstwie na koniach prywatnych. Młodzież uczy się pielęgnacji koni, kiełznania, siodłania, prowadzenia w ręku. Uczniowie dowiadują się jaka jest specyfika koni jako zwierząt gospodarskich i jak postępować z końmi, aby zapewnić sobie i zwierzęciu maksimum bezpieczeństwa. Uczą się prawidłowego dosiadu i używania podstawowych pomocy jeździeckich.
Młodzież angażująca się w zajęcia szkółki jeździeckiej pod nadzorem trenera prowadzą gazetkę ścienną związaną tematycznie z końmi.
Bardziej zaawansowana w umiejętnościach jeździeckich uczennica (Anita Trocha) trenuje regularnie w Stadzie Ogierów w Starogardzie Gdańskim, gdzie przygotowuje się do startów w sezonie letnim.
Zajęcia prowadzi mgr Iwona Paździerska, trener II klasy jeździectwa.

Kółko języka angielskiego

Na kółko j. angielskiego uczęszczają uczniowie różnych klas. Jednym z ważniejszych celów tych zajęć jest poszerzenie zasobu słownictwa, utrwalenie zasad gramatyki, ćwiczenie wymowy oraz rozwijanie podstawowych umiejętności językowych (czytanie, mówienie, rozumienie ze słuchu oraz pisanie). Na kółku otrzymują uczniowie materiały na ksero z różnorodnymi ćwiczeniami do wykonania nie tylko na zajęciach ale również w domu. Uczniowie pracują też z piosenkami angielskimi, które są odtwarzane z magnetofonu. Podczas słuchania wykonywane są różne ćwiczenia na rozumienie ze słuchu. Po tych ćwiczeniach uczniowie ćwiczą wymowę oraz tłumaczą niezrozumiałe fragmenty z pomocą nauczyciela. Zajęcia są urozmaicone odtwarzaniem teledysków tych samych nagrań na DVD. Od czasu do czasu, na zajęciach pojawiają się piosenki w formie karaoke - co daje możliwość nie tylko oglądania teledysków ale również śpiewania wraz z wykonawcą. Uczniowie często sugerują jakie utwory ich interesują, z jakimi typami piosenek chcieliby pracować, co chcieliby ćwiczyć. Zajęcia zatem są przygotowywane w taki sposób aby motywować uczniów do dalszej nauki i utwierdzać uczniów w przekonaniu, że nauka tego języka to też przyjemność. W niedługim czasie planowane są zajęcia z bardzo dobrymi programami komputerowymi do nauki angielskiego oraz z wykorzystaniem użytecznych stron internetowych, które również wspomagają szybkie przyswajanie słownictwa i gramatyki. 

SYDSKANSKA GYMNASIEFORBUNDET NIL HOLGERSSONGYMNASIET
(SKURUP - SZWECJA) -
http://www.sydgym.se

 
Herb Skanii   Flaga Szwecji


Профессиональнo - Техническoe Аграрноe Училищe п.г.т. Овидиополь -      (OWIDIOPOL - UKRAINA)

 

 
Herb obwodu odeskiego   Flaga Ukrainy

STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW 

 
DIANA ZIEMAN
ROK SZKOLNY 2015/2016 

 

 
MAGDALENA GACKOWSKA
ROK SZKOLNY 2015/2016
ROK SZKOLNY 2014/2015 

 

 
MATEUSZ ALBRECHT
ROK SZKOLNY 2014/2015
ROK SZKOLNY 2013/2014 

 

 
NATALIA HILLER
ROK SZKOLNY 2012/2013
ROK SZKOLNY 2011/2012 

 

 
SYLWIA STALMASKA
ROK SZKOLNY 2010/2011 

 

 
KACPER CZAPSKI
ROK SZKOLNY 2009/2010
ROK SZKOLNY 2007/2008 
Strona 2 z 2

ZSAIO na Facebook'u

facebook like box joomla

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących
im. Stanisława Staszica
ul. Szkolna 2
83-115 Swarożyn
tel/fax 58 536 93 93
e-mail: zsaio@zsaio.pl
www.zsaio.pl

Odwiedziło nas

470287
Dzisiaj
Wczoraj
Bieżący tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Razem
752
2060
8658
441730
20322
84689
470287

Twoje IP: 94.254.162.112
2016-12-08 06:17