>>MAMY W SZKOLE NOWY CIĄGNIK !!!<<
>>Spotkanie z rodzicami 5-04-2016 r. godz. 16:00<<


archiwum

OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJETNOŚCI ROLNICZYCH

Celami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych są:
rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębienie wiedzy rolniczej, poza wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach rolniczych, umożliwienie młodzieży zdobycie dyplomu szkoły wyższej na deficytowych kierunkach studiów za pośrednictwem tytułu laureata, ukazanie walorów środowiska wiejskiego jako miejsca pracy i życia na wsi, które nie różni się standardem od życia w mieście, tworzenie z olimpijczyków nosicieli postępowych metod gospodarowania, w tym zwłaszcza szerzenie idei rolnictwa ekologicznego,
umożliwienie trwałego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, jako podstawowej zasady nauczania rolnictwa, popularyzacja osiągnięć oraz perspektyw w rozwoju polskiego rolnictwa, z uwzględnieniem ochrony środowiska przyrodniczego.
Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy rolniczej - teoretycznej i praktycznej. Jej ideą jest ukazanie młodzieży szkół średnich zadań stojących przed tym jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej, rozszerzenie jej zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie (biologicznego, technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i społecznego) oraz wzmocnienie więzi emocjonalnych z produkcją rolniczą, miejscem przyszłej pracy młodego rolnika, co ma wyjątkowe znaczenie we właściwym wykonywaniu zawodu.


Harmonogram- XXXVII edycja OWiUR (2012/2013)

Eliminacje szkolne 19-20 październik 2012 r.,
Eliminacje okręgowe 19 -20 kwiecień 2013 r.,
Eliminacje centralne 07-08 czerwiec 2013 r.

Olimpiada prowadzona jest równocześnie w 9 blokach tematycznych takich jak:
produkcja roślinna,
produkcja zwierzęca,
mechanizacja rolnictwa,
ogrodnictwo (warzywnictwo, sadownictwo, kwiaciarstwo),
ochrona i inżynieria środowiska,
żywienie człowieka i gospodarstwo domowe,
agrobiznes,
leśnictwo
architektura krajobrazu

Nasza młodzież startowała w bloku:
1. AGROBIZNES
2. MECHANIZACJA ROLNICTWA
3. PRODUKCJA ROŚLINNA
4. PRODUKCJA ZWIERZĘCA

A. Murawski
25 Stycznia 2013 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsCzwartek
7 kwietnia
2016

Do zakończenia zajęć szkolnych
2015/16 pozostało:
Dziś są imieniny:

Odwiedziło nas:
1948683 osób

W3C XHTML 1.1