>>MAMY W SZKOLE NOWY CIĄGNIK !!!<<
>>18 marca - XIV Powiatowy Konkurs Wielkanocny [click]<<         W Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie, jak w każdej szkole, której dobro i właściwe wychowanie młodego człowieka stawiane są jako priorytety w pracy edukacyjno - wychowawczej, zatrudniony jest w pełnym wymiarze godzin Pedagog Szkolny.
W naszej szkole jego funkcję pełni mgr Tomasz Duchnicz, człowiek który nie tylko posiada pełne kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia tej funkcji, ale również uprawnienia w zakresie „Pedagogiko opiekuńczo-wychowawczej i pracy socjalnej”, „Ratownictwa medycznego”, „Edukacji prozdrowotnej”. Posiada on również uprawnienia do bycia liderem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce, oraz pełnienia funkcji doradcy zawodowego.
W naszej szkole jest on autorem:
 • Szkolnego Programu Profilaktycznego;
 • Szkolnego Programu Wychowawczego;
 • Szkolnego Programu Walki z Agresją i Przemocą w Domu i Szkole.
Cyklicznie realizuje takie programy profilaktyczne własnego autorstwa jak:
 • Szkolny Program Profilaktyczny „Dziękuję - nie piję, nie palę, nie biorę”;
 • Szkolny Program Profilaktyczny „Komunikacja międzyludzka”;
 • Szkolny Program Profilaktyczny „Ballada o kolizjach drogowych”;
 • Szkolny Program Profilaktyczny „Zajęcia adaptacyjno - integracyjne”;
 • Szkolny Program Profilaktyczny „Asertywność - sztuka bycia sobą”;
Dzięki pozyskanym doświadczeniom i umiejętnością realizuje on również w sposób w pełni profesjonalny takie programy profilaktyczne jak:
 • „Stres przed maturą”;
 • „Różowa wstążeczka”;
 • „Nowotwory piersi”;
 • „Pierwotna profilaktyka wad cewy nerwowej”;
 • „Czy naprawdę jesteśmy inni”;
 • „HIV I AIDS to także twój problem”;
 • „Istoto obowiązków prawnych oraz konsekwencje jego nieprzestrzegania”;
 • „Warsztaty doradcy zawodowego”;
oraz wiele innych, których nie sposób wymienić, a które są realizowane w zależności od aktualnych możliwości i potrzeb. Wiele z nich realizowanych jest w oparciu o spektakle profilaktyczne bądź też przy wsparciu zaproszonych gości.
         Mgr Tomasz Duchnicz jako Pedagog Szkolny poza indywidualnym poradnictwem dla uczniów, pedagogizacją rodziców, oraz poradnictwem zawodowym pełni również w naszej szkole funkcję lidera zespołu profilaktyczno-wychowawczego, zaś o jego właściwych relacjach i stosunku do uczniów niech świadczy fakt, iż w naszej szkole pełni on również funkcje Opiekuna Samorządu Uczniowskiego a także Opiekuna Szkolnego Koła Wolontariuszy.
br />

GODZINY PRACY PEDAGOGA:

Poniedziałek 10:15-11:25 - 12:10-14:00
Wtorek 7:45-9:30 - 10:15-12:30
Środa 8:30-10:30 - 11:15 - 13:10
Czwartek 9:20-13:05
Piątek 7:45-9:30 - 10:15 - 14:00
Niedziela
13 marca
2016

Do zakończenia zajęć szkolnych
2015/16 pozostało:
Dziś są imieniny:

Odwiedziło nas:
1896647 osób

W3C XHTML 1.1