>>MAMY W SZKOLE NOWY CIĄGNIK !!!<<
>>18 marca - XIV Powiatowy Konkurs Wielkanocny [click]<< 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
"„Informacja o zbędnym składniku majątku” " (2.12.2015 r.)

INFORMACJA 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
"„REMONT ŁAZIENEK W INTERNACIE” ". (12.10.2015 r.)

ZAPROSZENIE

 

WZÓR UMOWY

MATERIAŁY 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
"„WYMIANA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ W INTERNACIE (I ETAP)” ". (10.06.2015 r.)

ZAPROSZENIE

 

WZÓR UMOWY

ZAKRES ROBÓT

MATERIAŁY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNEK NR 1

RYSUNEK NR 2

RYSUNEK NR 3

RYSUNEK NR 4

RYSUNEK NR 5

RYSUNEK NR 6

PLAN BEZPIECZEŃSTWA 

Przetarg nieograniczony.
"Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie". (12.12.2014 r.)

OGŁOSZENIE

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Nabór na wolne stanowisko pracy (16.07.2014 r.)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

kwestionariusz 

Ogłoszenie o wyborze ofert (10.04.2014 r.)

medycyna pracy - pracownicy

medycyna pracy - uczniowie

kotłownia 

Nabór na wolne stanowisko pracy (22.03.2012 r.)-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

kwestionariusz

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO -
GŁÓWNY KSIĘGOWY (pdf)  Projekt pt. "Kształcenie rolników w zakresie nowych technologii"

Projekt pt. "Kształcenie rolników w zakresie nowych technologii" (nr Z/2.22/II/2.1/15/05), którego Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie jest współpartnerem, wygrał konkurs ogłoszony przez WUP w Gdańsku i będzie realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR - Działanie 2.1).

   Poniżej podajemy opis projektu.

   Czas trwania projektu: maj 2005r. - czerwiec 2007r.

   Celem projektu jest: przygotowanie rolników i ich domowników  (z powiatów: gdańskiego, wejherowskiego, kartuskiego, tczewskiego, malborskiego, starogardzkiego i sztumskiego) do prowadzenia dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa, na bazie gospodarstwa rolnego. Szkolenie (9216 godzin , w tym 4608 godz.- moduł praktyczny i 4608 godz. moduł teoretyczny) obejmuje wykłady i zajęcia warsztatowe. Rolnicy szkoleni będą w 3 kierunkach (do wyboru):

·     agrobiznes ( np. usługi, rzemiosło, przetwórstwo, sprzedaż płodów rolnych i leśnych),   

·     agroenergetyka (np. wykorzystanie biomasy lub biogazu),

·     agroturystyka.

Dodatkowo wszyscy szkoleni będą w zakresie: informatyki, zarządzania, ekonomii, marketingu, ochrony środowiska, jakości i norm w UE.

Czas trwania szkolenia:

                                       I cykl - wrzesień 2005r. - czerwiec 2006r.

                                      II cykl - wrzesień 2006r. - czerwiec 2007r.

Zajęcia dla każdego uczestnika odbywać się będą co 2 tygodnie, w soboty i niedziele.

 

Miejsce szkolenia: Dom Technika (NOT), Gdańsk, ul. Rajska 6

                                Zespół Szkół Agrotechnicznych w Swarożynie.

 

Szkolenie jest bezpłatne. Ponadto uczestnicy szkolenia będą mogli bezpłatnie korzystać:

  • z noclegów  (z soboty na niedzielę) w hoteliku "Lipce" w Gdańsku lub w internacie przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących  w Swarożynie ,
  • z wyżywienia (obiadów) podawanych podczas przerw w zajęciach, w soboty i niedziele.

Uczestnicy mieszkający poza miejscem szkolenia otrzymają zwrot kosztów przejazdów (PKS,PKP) z miejsca zamieszkania do ośrodków szkoleniowych i z powrotem.  

 

 

Promocja projektu i rekrutacja uczestników odbędzie się w okresach między cyklami szkoleniowymi poprzez:

  • konferencje prasowe z udziałem partnerów, Zarządu Województwa i przedstawicieli WUP organizowane w czerwcu i we wrześniu 2005r., w czerwcu i we wrześniu 2006r. oraz w czerwcu 2007r.,
  • terenowe spotkania z rolnikami zachęcające do uczestnictwa w projekcie, z udziałem lokalnych mediów (współpraca z samorządami powiatowymi i gminnymi),
  • kolportaż kart zgłoszeniowych oraz kampanię plakatowo - ulotkową na terenie 7 powiatów,
  • kampanię medialną w Internecie, pismach rolniczych, prasie, radiu i TV.

Kwalifikacja uczestników odbędzie się w oparciu o wypełnione przez kandydatów karty zgłoszeniowe i na podstawie później przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych i testów. W ten sposób wyłoni się osoby zdeterminowane i rzeczywiście zainteresowane prowadzeniem dodatkowej działalności. Preferowani będą rolnicy aktywni  (liderzy wiejscy), gównie z gospodarstw o powierzchni 1 - 10 ha.

W skład Komisji Rekrutacyjnej wejdą: kierownictwo projektu i psycholog. Wybrani uczestnicy podzieleni zostaną na 3 grupy kierunkowe (agrobiznes, agroenergetyka i agroturystyka) i na 2 podgrupy (w ramach każdego kierunku) zróżnicowane pod względem zdolności uczenia się.
Poniedziałek
14 marca
2016

Do zakończenia zajęć szkolnych
2015/16 pozostało:
Dziś są imieniny:

Odwiedziło nas:
1897235 osób

W3C XHTML 1.1