>>MAMY W SZKOLE NOWY CIĄGNIK !!!<<
>>18 marca - XIV Powiatowy Konkurs Wielkanocny [click]<<Ośrodek egzaminacyjny

     Od roku 2005 Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Swarożynie posiada upoważnienie do organizowania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwentów ponadgimnazjalnych zasadniczych szkół zawodowych w zawodzie:


Raport z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2008/2009

efektywność zdawania etapu pisemnego
zawód absolwenci przystąpiło
do egzaminu
zdało %
Technik ochrony środowiska 19 15 15 100,00
Technik agrobiznesu 17 17 16 94,11
Technik rolnik 18 18 17 94,44
Kucharz małej gastronomii 14 13 12 92,30
Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 17 16 15 93,75

Efektywność zdawania etapu praktycznego
zawód absolwenci przystąpiło
do egzaminu
zdało %
Technik ochrony środowiska 19 16 12 75,00
Technik agrobiznesu 17 15 9 60,00
Technik rolnik 18 18 14 77,77
Kucharz małej gastronomii 14 13 9 69,23
Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 17 13 13 100,00

Ostateczny wynik egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. absolwenci, którzy otrzymali dyplom i certyfikat w języku polskim i angielskim

zawód absolwenci przystąpiło
do egzaminu
zdało %
Technik ochrony środowiska 19 14 10 71,42
Technik agrobiznesu 17 15 9 60,00
Technik rolnik 18 18 14 77,77
Kucharz małej gastronomii 14 13 8 61,53
Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 17 13 12 92,30
RAPORT Z EGZAMINU POTWIERDZAJąCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2005/2006

EFEKTYWNOśĆ ZDAWANIA ETAPU PISEMNEGO
ZAWÓD ABSOLWENCI PRZYSTąPIŁO
DO EGZAMINU
ZDAŁO %
KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMI 23 23 20 87
MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 14 12 11 92

EFEKTYWNOśĆ ZDAWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO
ZAWÓD ABSOLWENCI PRZYSTąPIŁO
DO EGZAMINU
ZDAŁO %
KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMI 23 23 22 96
MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 14 12 12 100

OSTATECZNY WYNIK EGZAMINÓW POTWIERDZAJąCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2004/2005

ZAWÓD ABSOLWENCI PRZYSTąPIŁO
DO EGZAMINU
ZDAŁO %
KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMI 23 23 19 82,6
MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 14 11 10 90,9


KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII 512[05]MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 723[03]

RAPORT Z EGZAMINU POTWIERDZAJąCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2004/2005

EFEKTYWNOśĆ ZDAWANIA ETAPU PISEMNEGO
ZAWÓD ABSOLWENCI PRZYSTąPIŁO
DO EGZAMINU
ZDAŁO %
KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMI 14 14 12 85,71
MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 23 23 23 100

EFEKTYWNOśĆ ZDAWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO
ZAWÓD ABSOLWENCI PRZYSTąPIŁO
DO EGZAMINU
ZDAŁO %
KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMI 14 14 11 100
MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 23 21 19 90,47

OSTATECZNY WYNIK EGZAMINÓW POTWIERDZAJąCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2004/2005

ZAWÓD ABSOLWENCI PRZYSTąPIŁO
DO EGZAMINU
ZDAŁO %
KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMI 14 14 12 85,71
MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 23 21 19 90,47


KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII 512[05]MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 723[03]
Niedziela
13 marca
2016

Do zakończenia zajęć szkolnych
2015/16 pozostało:
Dziś są imieniny:

Odwiedziło nas:
1896697 osób

W3C XHTML 1.1