>>MAMY W SZKOLE NOWY CIĄGNIK !!!<<
>>Spotkanie z rodzicami 5-04-2016 r. godz. 16:00<<Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących
im. Stanisława Staszica w Swarożynie
zaprasza do udziału
w Pomorskim Konkursie Grafiki Komputerowej pt.

"I Ty zostaniesz grafikiem komputerowym ..."

Lista laureatów
IV Konkursu Grafiki Komputerowej

  I miejsce
  PAWEŁ MINDA
  Prywatne Gimnazjum AWANS w Malborku

                           
  Finaliści:
  1. P. Minda
  2. E. Karcz
  3. M. Cacko
Lista laureatów
III Konkursu Grafiki Komputerowej

  I miejsce
  Emilia Karcz
  Gimnazjum w Gniewie

  II miejsce
  Marek Malejko
  Gimnazjum w Rywałdzie

  III miejsce
  Marzena Fandrejewska
  Gimnazjum nr2 w Starogardzie Gd.

  wyróżnienie
  Karol Groen
  Gimnazjum w Skórczu

  wyróżnienie
  Władysław Aleksander Rawiński
  Gimnazjum w nr2 w Malborku           I miejsce            II miejsce           III miejsce

                             

CEL KONKURSU
Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży grafiki komputerowej jako środka wyrazu w twórczości artystycznej.

UCZESTNICY KONKURSU
Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież szkół gimnazjalnych z woj. pomorskiego i okolic.

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU
o tematyce wielkanocnej w formie grafiki komputerowejKONKURS PRZEPROWADZANY JEST DWUETAPOWO:

PIERWSZY ETAP
 • Pierwszy etap polega na samodzielnym opracowaniu techniką komputerową plakatu o wymiarach 800x600 pikseli reklamującego imprezę walentynkową.

 • Uczniowie wykonane przez siebie prace powinni zapisać w formie "JPG" i wysłać na e-mail konkurs@zsaio.pl do dnia 12 kwietnia 2012 roku.

 • Uczestnik konkursu może zgłosić (wysłać) do oceny tylko jeden projekt graficzny.

 • W treści e-maila należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, klasę, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod opieką którego była wykonana praca oraz telefon kontaktowy do nauczyciela - opiekuna lub do sekretariatu szkoły.

 • Po nadesłaniu prac uczeń otrzymuje informację, czy jego praca została zakwalifikowana do konkursu.

 • Komisja konkursowa przy kwalifikacji uczestników do finału będzie się kierować pomysłowością, oryginalnością i estetyką nadesłanego projektu.

 • Lista finalistów zostanie umieszczona na stronie internetowej organizatora konkursu (www.zsaio.pl) w zakładce Konkurs Grafiki Komputerowej nie póżniej niż w dniu 16 kwietnia 2012 roku.
DRUGI ETAP - FINAŁ
 • Drugi etap konkursu odbędzie się w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Swarożynie dnia 19 kwietnia 2012 roku o godz. 9.00.

 • Do udziału zostaną zaproszone osoby, które wykonały w etapie pierwszym najciekawsze plakaty.

 • Podczas drugiego etapu konkursu w ciągu 90 minut uczestnicy będą musieli wykonać pracę na zadany przez organizatorów temat.

 • W czasie pracy w etapie finałowym uczniowie mają dostęp do następujących aplikacji: system Windows XP, program GIMP 2.6, pakiet MS Office 2007. Ponadto uczestnicy mają dostęp do materiałów zgromadzonych na dysku komputera, natomiast nie mają dostępu do Internetu.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH
Komisja konkursowa przy ocenie finałowych projektów graficznych będzie brała pod uwagę dostosowanie dostępnych narzędzi i ich możliwości do uzyskanego efektu oraz zawartość merytoryczną pracy.

Wszyscy finaliści otrzymają zaświadczenia o udziale w Pomorskim Konkursie Grafiki Komputerowej pt. "I Ty zostaniesz grafikiem komputerowym ...", które będą uznawane przez Komisję Rekrutacyjną ZSAiO w Swarożynie podczas naboru do klasy I.


UWAGI
 • Zgłaszając pracę do konkursu, uczeń zaświadcza tym samym, iż wykonał ją samodzielnie - nie naruszył praw autorskich osób trzecich oraz wyraża zgodę na publikację pracy i swoich danych osobowych na stronie internetowej organizatora konkursu.

 • Uczestnicy konkursu wraz z nauczycielem przyjeżdżają do miejsca organizacji finału konkursu na koszt własny.

 • Wszystkie Informacje dotyczące zamian organizacji konkursu będą umieszczane na stronie internetowej organizatora konkursu w zakładce Konkurs Grafiki Komputerowej.

KONTAKT

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących
im. Stanisława Staszica

ul. Szkolna 2, 83-115 Swarożyn

koordynatorzy konkursu: Janusz Prabucki,

telefon do sekretariatu ZSAiO: (58) 536 93 93

e-mail: konkurs@zsaio.pl
Środa
6 kwietnia
2016

Do zakończenia zajęć szkolnych
2015/16 pozostało:
Dziś są imieniny:

Odwiedziło nas:
1947469 osób

W3C XHTML 1.1