>>MAMY W SZKOLE NOWY CIĄGNIK !!!<<
>>Spotkanie z rodzicami 5-04-2016 r. godz. 16:00<<KONKURS NA ZIELNIK
CHWASTÓW ROŚLIN UPRAWNYCH

VI EDYCJA


CEL KONKURSU
Celem konkursu jest poznanie i popularyzacja flory regionu. Chwasty, które są również jej częścią, dostarczają nam dodatkowej pracy w polu, w gospodarstwie, w ogrodzie warzywnym czy rabatach kwiatowych. Stosowanie środków chemicznych w walce z nimi przyczyniło się do wyginięcia wielu z nich.

Organizatorzy Konkursu chcieliby promować dziedzictwo przyrodnicze Kociewia, jego różnorodność botaniczną.

Chwasty to rośliny niepożądane z punktu widzenia gospodarki rolnej. Rosną na polu uprawnym, łące, pastwisku itp. Wśród przedstawicieli roślin dzikich rozróżniamy chwasty:
  • ruderalne - występujące wokół budynków gospodarskich, w rowach, na ugorach, nieużytkach i innych terenach nie użytkowanych rolniczo,
  • segetalne - rosnące na polach wśród roślin uprawnych,
  • łąk i pastwisk - występujące na użytkach zielonych, znoszące koszenie, przygryzanie i udeptywanie.
Chwasty szybko przystosowują się do danej uprawy, szybciej i bujniej rosną w porównaniu do roślin uprawnych konkurując z nimi o światło, wodę i składniki pokarmowe.

UCZESTNICY KONKURSU
Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież szkół gimnazjalnych woj. pomorskiego.

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU
Na konkurs należy nadesłać zielnik, który będzie zawierał 20 gatunków chwastów segetalnych.
  1. Do każdej rośliny należy sporządzić opis (w języku polskim) zawierający systematykę od rodziny do gatunku oraz podać miejsce występowania tego gatunku.
  2. Praca powinna być sporządzona na arkuszach formatu A-4 zabezpieczonych folią lub umieszczonych w koszulkach, co zapobiegnie zniszczeniu podczas przesyłki.
  3. Zielniki powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora oraz informacją z dokładnym adresem szkoły i klasy.
TERMIN NADSYŁANIA PRAC
Prace należy nadesłać do dnia 17 maja 2013 r.

Prosimy o zabezpieczenie przesyłki przed zniszczeniem.

OCENA PRAC
Zielniki będą oceniane przez jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatora. Jury konkursu w ocenie zielników weźmie pod uwagę wartość merytoryczną prac oraz jego walory estetyczne.

Werdykt jury jest ostateczny.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 maja 2013 r. godz. 11:00

Na laureatów czekają liczne nagrody: najlepsi mogą powalczyć o aparat cyfrowy, odtwarzacze mp3 i mp4, pozostali otrzymają nagrody pocieszenia.

UWAGA
Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom, będzie można je podziwiać na stronie internetowej szkoły po zakończeniu konkursu.

Zielniki należy przesłać na adres:

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących
im. Stanisława Staszica w Swarożynie
ul. Szkolna 2
83-115 Swarożyn
email: zsaio@zsaio.plKONKURS NA ZIELNIK
DRUGA EDYCJA

KONKURS NA ZIELNIK CHWASTÓW ROSLIN UPRAWNYCH - organizowany jest dla uczniów klas gimnazjalnych i rzeczywiście prace przesłane na konkurs wykonane zostały przez uczniów z gimnazjów powiatu starogardzkiego.

Cel konkursu to poznanie i popularyzacja flory regionu, wśród której znajdują się także chwasty. To one, choć piękne z wyglądu, dostarczają nam dodatkowej pracy w polu, w gospodarstwie, w ogrodzie warzywnym czy rabatach kwiatowych. Stosowanie środków chemicznych w walce z nimi przyczyniło się do wyginięcia wielu z nich.

Na konkurs zostały nadesłane zielniki, który zgodnie regulaminem zawierały 20 gatunków chwastów segetalnych. Komisja konkursowa stanęła przed bardzo trudnym wyborem, gdyż wszystkie prace były bardzo dobre.

Nagrody uczestnikom wręczzali wicestarosta p. A. Kucharek oraz dyrektor Szkoły p. Z. Wojszko.

I miejsce - Konowalska Maja,
II miejsce - Aleksandra Wierzba,
III miejsce - Jakub Kuca.

Wyróżnienia otrzymali:
Małgorzata Ciesielska, Kinga Goduńska, Weronika Gornowicz, Walentyna Kajzer, Sandra Kowalke, Adrianna Kozłowska, Adrianna Olszewska, Hanna Szczygieł, Paulina Szramka, Remigiusz Talaśka.

Nagrody za uczestnictwo otrzymali:
Boris Bławat, Karolina Bukowska, Patrycja Burczyk, Klaudia Ciesielska, Klaudia Dembek, Dawid Goduński, Karina Jeleniewska, Mateusz Kamiński, Katarzyna Landowska, Barbara Łabuńska, Agata Niegowska, Mateusz Piechowski, Adrianna Pliszka, Patrycja Rożek, Małgorzata Wojtoń, Karolina Żaguń.

Nagrodzone prace podziwiali wszyscy uczestniczący konkursu, ich opiekunowie, rodzice, radni Powiatu Tczewskiego: panie M, Czapiewska i W. Quella oraz panowie J. Puczyński, P. Odya i J. Urbański oraz Naczelnik Wydziału Edukacji - p. W. Wanke.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym osobom.Środa
6 kwietnia
2016

Do zakończenia zajęć szkolnych
2015/16 pozostało:
Dziś są imieniny:

Odwiedziło nas:
1948022 osób

W3C XHTML 1.1