Informacje

Konferencja podsumowująca projekt „Internat XXI wieku”

W dniu 23.10.2011 r. w naszej szkole zorganizowana została konferencja podsumowująca realizację projektu „Internat XXI wieku” dla rodziców uczniów biorących udział w projekcie, natomiast w dniu 27.10.2011 r. zorganizowano konferencję podsumowującą dla organów prowadzących i nadzorujących szkołę. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Gości przybyłych na konferencję przywitał dyrektor p. Janusz Prabucki, który pokrótce przedstawił cel i program spotkań, zaś podsumowania w formie prezentacji multimedialnej dokonała p. Edyta Kodym Lewandowska - ekspert ds. promocji. Zarówno rodzice jak i władze Powiatu Tczewskiego wyrazili swoje ogromne uznanie dla autora projektu oraz przekazali słowa podziękowań dla kadry zarządzającej projektem. Konferencję zakończyła p. Emilia Siekierzyńska - koordynator projektu.

31 10 2011 by Edyta K-LCzwartek
7 kwietnia
2016

Dziś są imieniny:
Odwiedzi3o nas:
1948062 osób
W3C XHTML 1.1